Tin tức

Kế hoạch phát hành cổ phiếu của Việt Phát

Với vị thế là một trong những công ty xuất nhập khẩu hàng đầu, Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Việt Pháp đang nắm giữ trong mình vị thế cùng khối tài sản và quy mô lớn. Mới đây ban lãnh đạo công ty đã đưa ra kế hoạch chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện tại của công ty. Theo đó thì tổng số cổ phiếu dự kiến được chào bán lần này là 30 với giá bán là 18.000 đồng/cổ phiếu. Và số tiền mà công ty có thể thu về dự kiến là 540 tỷ đồng

Công ty Việt Phát đưa ra kế hoạch phát hành cổ phiếu

Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát (mã cổ phiếu VPG, sàn HOSE). Vừa đưa ra kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu chào bán là 30 triệu cổ phiếu. Giá trị chào bán là 300 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Giá chào bán là 18.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền thu được dự kiến là 540 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự định dùng 254 tỷ đồng để trả tiền nhà cung cấp. Dùng 232 tỷ đồng thanh toán LC nhập khẩu than cốc, 54 tỷ đồng đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA. Các khoản chi này đều dự định thực hiện trong quý I/2022.

Công ty Việt Phát đưa ra kế hoạch phát hành cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán là 30 triệu cổ phiếu

Đợt phát hành chia làm 2 cấu phần, trong đó 21,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Cụ thể, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3. Ngoài ra, một số lượng hơn 8,4 triệu cổ phiếu sẽ được công ty chào bán riêng lẻ. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Mức tiền hiện tại của Việt Phát đang khá lớn

Tình hình tài chính của Việt Phát cho thấy công ty này có số dư tiền khá lớn trong thời điểm giữa năm 2021. Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận ở mức 931 tỷ đồng. Tăng khá mạnh so với 246 tỷ đồng thời điểm đầu năm. Điều đáng chú ý là tài sản cố định của công ty này đã khấu hao gần hết. Nhưng thời gian qua cũng không đầu tư thêm đáng kể cho nhóm tài sản này.

Giá trị tài sản cố định của Việt Phát tại thời điểm 30/6/2021 chỉ có hơn 13,5 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản dở dang dài hạn cũng chỉ là hơn 13 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2021, Việt Phát chỉ chi ra có chưa đến 1 tỷ đồng cho hoạt động mua sắm. Xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác; cùng kỳ năm trước, số chi cho khoản đầu tư này cũng chỉ là hơn 1,3 tỷ đồng

Việt Phát Group (VPG) dự chi 54 tỷ đồng nhận chuyển nhượng 15% cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA

Mới đây, HĐQT CTCP Thương mại XNK Việt Phát (mã chứng khoán: VPG). Đã quyết định đầu tư vào CTCP Đầu tư Sài Gòn MIA. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu tại Đầu tư Sài Gòn MIA. Cụ thể, VPG dự kiến sẽ nhận sang tay 5,4 triệu cổ phần. Tương ứng 15% vốn điều lệ của Đầu tư Sài Gòn MIA với giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy. VPG sẽ phải chi ra 54 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn tại Đầu tư Sài Gòn MIA. Trước đó VPG không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào.

Việt Phát Group (VPG) dự chi 54 tỷ đồng nhận chuyển nhượng 15% cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA
Công ty dự định dùng 54 tỷ đồng đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA

Bên cạnh đó, ngày 21/9 tới đây, VPG sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Tương ứng số tiền chi ra gần 22 tỷ đồng. Hồi tháng 7/2021, Công ty đã vừa chốt danh sách cổ đông phát hành. Gần 3,92 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông tỷ lệ 10%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *